Faq

Wanneer ben ik in onderhandeling?
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Hoe komt de koop tot stand?
Als de verkoper en koper het eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn dan een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod.
Het is belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over de aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de eerder genoemde punten worden meestal nog enkele aanvullende afspraken in de koopakte opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de boeteclausule.?
Zodra de verkoper en de koper de koopakte hebben ondertekend en de koper (of eventueel de notaris) een afschrift van de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van een woning. Ziet de koper tijdens de bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?
Ja, als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod (zoals beschreven onder "Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?"), dan kan de verkoper ook besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen.?Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de potentiële koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen "naar elkaar toekomen" in het biedingsproces kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen.

Wat is een optie?
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kan u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Als ik vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?
Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

Wat houdt ‘kosten koper’ in?
Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning dient te betalen. De kosten koper is ongeveer 10 % van de koopprijs. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten:?-Overdrachtsbelasting?-Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering?-Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering (koopakte)??Naast deze kosten dient u, als koper, ook rekening te houden met:?-Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte?-Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte??Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.

Wat betekent vrij op naam?
Soms neemt de verkoper de kosten voor de overdracht van de woning op zich. De woning wordt dan 'vrij op naam' (v.o.n.) aangeboden. Onder vrij op naam vallen de volgende kosten:
-Overdrachtsbelasting?
-Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering (koopakte)?
-Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering??
De koper betaalt bij vrij op naam zelf de kadasterkosten voor het inschrijven van de hypotheekakte en de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte. ??
Onder vrij op naam vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.

Hoe lang te koop?
Het kan voorkomen dat een huis binnen een dag verkocht wordt. Dit is echter een uitzondering. Factoren die een positief effect hebben op de verkooptijd zijn: een scherpe prijs, weinig concurrerend aanbod, een uitgekiende verkoopcampagne, een aantrekkelijke locatie, een plezierige uitstraling, een goede staat van onderhoud en de periode waarin u uw huis te koop aanbiedt. Vaak kan de makelaar een goede inschatting maken van de verkooptijd.
 
Eerst verfraaien?
Vaak doet u er goed aan het te verkopen huis 'presentabel' te maken. In welke mate dit moet gebeuren, hangt af van de prijs die u wilt vragen, hoe snel u wilt verkopen en de huidige staat van onderhoud. Denk vooral aan kleine verfraaiingen waardoor de woning er op het eerste gezicht beter uitziet. Aandachtspunten zijn: lampen, sloten, schilderwerk en een nette entree/tuin. Hoever u bij dat opknappen moet gaan, is een zaak van goed overleg met uw makelaar. We adviseren u graag.
 
Er beter uitzien?
Bij bezichtigingen is rommel uit den boze, omdat een rommelig interieur vaak kleiner lijkt. Ook is verstandig te zorgen dat alles schoon is. Alles helpt om de kans op verkoop te vergroten. Sommige mensen kijken achter deuren en doen alle kasten open. Houd daar rekening mee. Verder kunt u ervoor zorgen dat het schilderwerk in orde is. Als u gaat schilderen, kies dan neutrale kleuren. Ook kleine reparaties zoals lekkende kranen en kapotte deurkrukken kunt u beter meteen aanpakken. Maak uw huis zo aantrekkelijk mogelijk, zodat de koper er zijn droomhuis in herkent.
 
De vraagprijs?
Houd er rekening mee dat de meeste kopers ruimte willen houden om te onderhandelen als ze een eerste bod uitbrengen. Een zekere mate van flexibiliteit is dus gebruikelijk. Zowel van de zijde van de koper als de verkoper. Laat u niet beïnvloeden door spanning en emoties, maar denk rustig over een bod na. Praat met uw makelaar. Deze is gewend te onderhandelen. Tijdens dit proces zal hij/zij u adviseren over gewenste acties en reacties.
 
Onderhoud goed voor waarde?
Een goed onderhouden huis oogt aantrekkelijker en verkoopt daarom vaak sneller en 'beter' (tegen een hogere prijs). Regulier onderhoud, bijvoorbeeld van schilderwerk, pleisterwerk en (cv-)installaties, verlengt de levensduur en voorkomt onverwachte en daardoor ook vaak onplezierige, financiële tegenvallers.